Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Karya Fiksi Short Story

Kain Putih

Kata Rumi, “jiwa telah dianugerahkan telinganya yang tersendiri, untuk mendengar apa yang tidak dapat dicerna oleh minda”. Buat ibu, dan bapa yang sedang kecewa kerana gagal ke syurga, kerana sungguh aku sudah kehilangan segenap suara dan tenaga untuk berbicara.

Ibu, …